فروش شارژ مستقیم و آنی سیم کارت فروش شارژ مستقیم و آنی سیم کارت طراحی بنر رایگان 2 ماه تبلیغات رایگان
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
مانند درخت10می پسندد

موضوع: انواع رله ها و توضیحات انها

 1. #1
  کاربر متخصص
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  KORONA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  2,289
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 141 بار در 98 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  467

  انواع رله ها و توضیحات انها


  رله ها
  رله استند باي :

  وقتی که یک اتصال زمین بر رویفیدرهای خروجی باقیمانده و حفاظت فیدرهای مذکور عمل نکند این رله به عنوان

  پشتیبان حفاظت ها عمل کرده وفرمان قطع را به طرف اولیه و ثانویه ترانس دادهو باعث خارج شدن ترانس می شود.

  رله بوخهلتس :

  این رله بین مخزن ترانسو کنسرواتور نصب می گردد.در اتصالی های شدید داخلي ترانس گازهای زیاد همراه با

  جهش روغن ایجاد شده که فشار حاصله در رله بوخهلتس باعث عملکرد رله و تریپترانس می شود.

  رله تانک پروتکشن :

  برای حفاظت ترانس در مقابل اتصالیبا بدنه از آن استفاده می شود.

  رله جریان زمین :

  رله اي است که مانندرله جریان زیاد عمل می کند و اتصالیهای فاز به زمین را تشخیص داده و عمل میکند.

  رله جریان زیاد :

  وقتی که جریان ورودی رله از ستینگ آن بالاتررود این دستگاه بدون تاخیر فرمان لازم را صادر می کند.

  رله جهتی :

  ازجنس رله های توانی می باشند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ وجریان عمل میکند.مانند رله جریان توان که

  برای جلوگیری کردن از موتوری شدن ژنراتور بهکار می رود.

  رله حفاظتی :

  دستگاهی که به طور خودکار جهت تشخیص خطا درشبکه، حس کردن خطا،نشان دادن خطا وفرمان جدا کردن بخش

  معیوب بکار میرود.

  رله دیستانس :

  از لحاظ هر پست هر نقطه از شبکه دارای یک امپدلنسمی باشد.که با به وجود آمدن خطا جای این نقاط در صفحه

  جابجا می شودباشناسایی جابجایی این نقاط می توان به خطا پی برد وآن را شناسایی کرد.این رلهمعمولا دارای سه

  ناحیه عملکرد می باشدو بر روي خطوط انتقال نصب ميگردد ونقطه اتصالي بوجود آمده بر روي خط را مشخص مي

  نمايد

  رله دیفرانسیل :

  با نمونه برداری از جریانهای دو طرف ناحیه حفاظت شده و مقایسه آن با یکمقدار مشخص شده می تواند خطا را

  شناسایی و فرمان لازم را صادرکند.

  رله ريكلوزر :

  اين رله بر روي خطوط نصب ميگردد تا درهنگام قطعدر صورتي كه علت قطع گذرا و لحظه اي بوده بعد از مدت زمان

  تعريف شده روي آنفرمان وصل را به صورت اتوماتيك صادرنمايد.

  رله فشار شكن :

  در صورتيكهفشارروغن يا گاز از حد تعريف شده بيشتر شود اين رله باعث تخليه اضافه فشار ميشود.

  رله های توانی:

  این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوانمثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنندیا رله هایی که

  تواناکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کند.

  رله کمبود ولتاژ :

  این رلههنگامی عمل می کند که ولتاژاز مقدار نامی پایین تر بیاید.معمولا آن را روی 80% مقدار نامی تنظیم

  می کنند.

  رله ref:

  این رله مشابه رلهدیفرانسیل می باشد و برای اتصالیهای فاز با زمین در داخل ترانس به کار می رود و بهطور جداگانه

  در دو طرف ترانس نصب می شود
  H0sseiN and mpiramooni like this.

 2. #2
  کاربر متخصص
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  KORONA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  2,289
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 141 بار در 98 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  467

  رله فوق جرياني Over Current relays

  رله فوق جرياني : Over Current relays
  اصول رله هاي فوق جرياني:
  در اين رله ها يكديسك آلومينيومي مي تواند در حوزۀ مغناطيسي يك فاصلۀ هوايي كه عامل بوجودآورده اينحوزه مي تواند جريان و يا ولتاژ يا تركيب دو تا باشد. عامل بوجود آورنده فلو جريانياست كه در سيم پيچ A جاري مي شود
  .
  **
  واحدهاي تشخيص دهندۀ يك رلۀ يك رلۀ فوقجرياني:
  1-
  واحد آني : در صورتي كه جريان خيلي شديد روي شبكه حادث شود فرمانتريپ بصورت آني صادر مي شود و اساس كار بدين صورت است كه وقتي جريان خيلي شديد باشدفلوي بوجود آمده در هسته باعث بوجود آمدن نيروي الكترومغناطيسي شده و در نتيجه سببجذب اهرمي مي گردد و جذب اين اهرم باعث بسته شدن كنتاكت ودر نتيجه فرمان قطع صادرمي شود اين واحد بصورت عنصري از جريان تنظيمي بصورت X In است.
  2-
  واحد جرياني : در صورتي كه مقدار جريان ورودي به رله از ميزان جريان تنظيمي واحد آني كمتر ولي ازمقدار جريان تنظيمي واحد جرياني بيشتر باشد اين واحد پيك آپ كرده و باعث فعال شدنواحد جرياني مي گردد.
  3-
  واحد زماني: پس از اينكه واحد جرياني پيك آپ كرد واحدزماني فعال مي شود و پس از سپري شدن زمان تنظيمي Time Dealy فرمان تريپ صادر مي شودآنچه در واحد زماني تنظيم مي شود پارامتري است بنام T.M.S( ضريب تنظيم زماني) كه دررله هاي الكترومغناطيسي با تغيير فاصلۀ كنتاكتهاي ثابت و متحرك و رله هايالكترونيكي با تغيير يك المان مثل يك مقاومت صورت مي گيرد.

 3. #3
  کاربر متخصص
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  KORONA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  2,289
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 141 بار در 98 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  467

  پیش فرض رلۀ بوخ هلتس


  رلۀ بوخ هلتس  رلۀ بوخ هلتس یک رلۀ حفاظتی برای دستگاهی است که توسط روغن خنک میشود و یا از روغنبه عنوان ایزولاسیون در آن استفاده شده است و دارای ظرف انبساط نیز می باشد . اینرله با بوجود آمدن گاز یا هوا در داخل منبع روغن دستگاه و یا پائین رفتن سطح روغناز حد مجاز و یا در اثر جریان پیدا کردن شدید روغن بکار می افتد و سبب به صدادرآوردن سیگنال و دادن علامت می شود و یا اینکه مستقیماً دستگاه خسارت دیده را ازبرق قطع می کند . رلۀ بوخ هلتس به قدری دقیق است که به محض اتفاق افتادن کوچکترینخطائی عمل می کند و مانع آنمی شود که دستگاه خسارت زیادی ببیند . اگر از این رلهبرای ترانسفورماتور روغنی استفاده شود ، خطاهائی که سبب بکار انداختن رلۀ بوخ هلتسمی شوند عبارتند از :

  *
  جرقه بین قسمتهای زیر فشار و هستۀترانسفورماتور
  *
  اتصال زمین
  *
  اتصال حلقه و کلاف
  *
  قطع شدن دریک فاز
  *
  سوختن آهن
  *
  چکه کردن روغن از ظرف روغن و یا از لوله هایارتباطی.  در خطاهای کوچک ، هوا یا گازهای متصاعد شده از روغن ، واردلولۀ رابط بین ترانسفورماتور و منبع ذخیرۀ روغن (ظرف انبساط) شده و به داخل رلۀ بوخهلتس که در یک قسمت از این لوله قرار دارد راه یافته و به طرف فسمت بالای رله که بهصورت مخزن گاز درست شده است صعود می کند و در آنجا جمعمی شود .

  گازهای راهیافته به داخل رلۀ بوخ هلتس به سطح فوقانی روغن فشار می آورد و باعث پائین آوردنسطح روغن در رلۀ بوخ هلتس میگردد . این فشار به شناور بالائی رله ، منتقل میشود وآن را به طرف پائین میراند . حرکت شناور باعث بستن و یا باز کردن کنتاکتهائی میشودکه جهت دادن فرمان در یک محفظۀ جیوه ای تعبیه شده است . در موقعی که خطا به صورت یکاتصالی شدید باشد ، گازهای متصاعد شده در اثرقوس الکتریکیبه قدری زیاد می گردد کهموجب راندن موجی از روغن به داخل ظرف انبساط میشود . اگر سرعت موج روغن از مقدارمعینی که قبلاً تنظیم شده است تجاوز کند ، قبل از اینکه گازها به داخل رلۀ بوخ هلتسراه یابند ، دریچه اطمینان رله به کار می افتد و باعث قطع ترانسفورماتور از برق میشود . اگر رلۀ بوخ هلتس دارای دو گوی شناور باشد ، دریچه اطمینان طوری تنظیم می شودکه در صورتیکه سرعت حرکت روغن مابین 50 تا 150 سانتیمتر بر ثانیه رسید ، رله قطعکند .

  در رله هایی که شامل یک گوی شناور میباشد ، دریچه اطمینان با شناورلحیم شده است و در این رله ها وقتی سرعت روغن به 65 تا 90 سانتیمتر بر ثانیه رسیدرله عمل می کند .
  H0sseiN and mpiramooni like this.

 4. #4
  کاربر متخصص
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  KORONA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  2,289
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 141 بار در 98 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  467

  پیش فرض رله ضربه‌ای


  رله ضربه‌ای


  رله ضربه‌ای تشکیل شده است از یک بوبین با هسته آهنی که یک اهرم در بالای آن قرار دارد. وقتی ولتاژ به بوبین وصل می‌شود، اهرم به طرف هسته کشیده می‌شود. در انتهای اهرم یک زائده پلاستیکی وجود دارد. در مقابل این زائده یک چرخ دنده به اندازه 8/1 دور دوران می‌کند. در زیر این چرخ دنده کنتاکتی وجود دارد که با چرخش چرخ دنده قطع و وصل می‌شود. طریقه قطع و وصل به این ترتیب است که روی محور چرخ دنده یک مکعب وجود دارد که هنگام دوران ، در یک مرحله سطح صاف مکعب و در مرحله بعد راس مشترک بین دو سطح جانبی مکعب روی کنتاکت قرار می‌گیرد و به این ترتیب مدار را قطع و وصل می‌کند .


  طرز اتصال یک رله ضربه‌ای بسیار ساده است. معمولا این رله‌ها با ولتاژ 220 ولت کار می‌کنند. غالبا در داخل رله یک طرف بوبین به یک طرف کنتاکت اتصال داده شده است که در این حالت تعداد ترمینالهای خروجی رله سه عدد است. برای اتصال رله ضربه‌ای به مدار از شستی استارت استفاده می‌کنند. مقدار جریان مجاز کنتاکتهای داخلی رله بوسیله کارخانه سازنده روی آن نوشته می‌شود. همچنین نقشه اختصاری اتصال رله نیز روی آن ترسیم می‌شود. اگر شما با علائم اختصاری نقشه آشنایی داشته باشید، به آسانی می‌توانید نقشه حقیقی

  رله را از روی نقشه اختصاری آن که بوسیله کارخانه داده شده است، ترسیم کنید  mpiramooni این مطلب را پسندیده اند

 5. #5
  کاربر متخصص
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  KORONA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  2,289
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 141 بار در 98 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  467

  پیش فرض رله زمانی

  رله زمانی


  رله‌های زمانی در انواع مختلف و با ساختمانهای گوناگونی ساخته می‌شوند. در گذشته برای این که تعدادی لامپ را از چند نقطه خاموش و روشن کنند، از کلید تبدیل به همراه کلید صلیبی استفاده می‌کردند (مثلا در راهروهای طویل و دارای خروجی‌های متعدد و یا در راه پله‌های ساختمانهای چندین طبقه)، اما امروزه کلید صلیبی کمتر شاخته می‌شود و در بازار موجود نیست و به جای آن در چنین مواردی از نوعی رله زمانی استفاده می‌شود که به آن رله راه پله می‌گویند.


  در مدار روشنایی راه پله با رله زمانی ، با فشار به یک شستی که جای کلید بکار گرفته شده است، رله شروع به کار کرده و لامپهای راه پله روشن می‌شوند و پس از گذشت زمان معینی خاموش می‌گردند. بر روی رله‌های راه پله معمولا دکمه‌ای وجود دارد که سه حالت خاموش ، روشن دائم و روشن زمانی توسط آن انتخاب می‌شود. حالت خاموش برای روز است، حالت روشن دائم برای مواقعی از شب که رفت آمد زیاد است، استفاده می‌شود و حالت روشن زمانی برای اوقاتی از شب که رفت آمد کم است، در نظر گرفته شده است.


  رله در حالت روشن ، زمان معینی که روی آن تنظیم شده است، لامپها را روشن نگه می‌دارد. معمولا زمان تنظیمی به گونه‌ای است که فرد پس از ورود به راه پله بتواند در روشنایی لامپها به در منزل برسد. رله‌های زمانی در دو نوع ساده و تاخیری هستند. معمولا هر رله دارای کنتاکتهایی است که در شرایط عادی (تحریک نشده) باز یا بسته‌اند. زمانی که رله عمل می‌کند، کنتاکتهای باز آن بسته و کنتاکتهای بسته آن باز می‌شود. به این ترتیب می‌توان با استفاده از این کنتاکتها مداری را قطع یا وصل کرد.


  هنگامی که یک رله زمانی ساده را تحریک می‌کنیم، این رله پس از گذشت زمان تنظیم شده روی آن ، تغییر حالت داده و عمل قطع و وصل را انجام می‌دهد و تا زمانی که تحریک رله را قطع نکنیم، در این حالت باقی می‌ماند. با قطع تحریک ، رله به حالت اول برمی‌گردد. رله تاخیری به این صورت عمل می‌کند که وقتی آن را تحریک می‌کنیم، بلافاصله کنتاکتهای رله تغییر حالت داده و مدار را وصل می‌کنند. پس با گذشت زمان تنظیم شده ، مجددا رله به حالت اول خود برمی‌گردد. به این ترتیب معلوم می‌شود که رله‌های راه پله از نوع تاخیری هستند .
  mpiramooni این مطلب را پسندیده اند

 6. #6
  کاربر متخصص
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  KORONA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  2,289
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 141 بار در 98 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  467

  رله های کنترل بار

  رله های کنترل بار

  در برق صنعتی جهت حفاظت از موتورها،ژنراتورها و ترانسهای قدرت از رله کنترل بار استفاده می شود.این رله ها جایگزینی مناسب برای رله های بی متالی یا همان حرارتی هستند


  .در این رله ها بااستفاده از یک سری کانال عبوری که سیمهای سه فاز در داخل آنها قرار می گیرد میزان جریان عبوری را توسط روش القائی اندازه می گیرند(مانند آمپرمترهای انبری)کاربرد عمده این رله ها در حفاظت موتورها در برابر عواملی مثل اضافه بار بیش از حد مجاز،دو فاز شدن،اتصالی در هر نقطه از مسیر مصرفی جریان حتی در داخل موتور و اختلالات داخلی موتوراست.با استفاده از یک کانال یا دو کانال نیز می توان موتورهای تک فاز و دو فاز را نیز حفاظت کرد.چون موتورها در ابتدای کار جریان زیادی جهت راه اندازی دریافت می کنند لذا در این مدت زمان رله نباید عمل کند تا موتور راه بیفتد لذا بر روی این رله ها یک تایمر قابل تنظیم قرار داده می شود تا پس از این مدت(عبور از اضافه جریان اولیه)رله فعال شود.همچنین یک ولوم قابل تغییر نیز جهت تنظیم جریان مجاز موتوردر حین کار برروی این رله قرار داده می شود.بر روی پنل این رله ها نیز یک دکمه ریست جهت ریست رله پس از اجرای عمل حفاظت قرار داده می شود.بر خلاف رله های بی متال که سرعت عملکرد آنها بسیار پایین است(برای یک رله 12 آمپری در جریان 18 آمپری حدود 90 تا 180 ثانیه) و موتور آسیب خواهد دید رله های الکترونیکی کنترل بار در مدت زمان بسیار کمی (کمتر از یک ثانیه)فازها را قطع می کنند.البته باید ذکر کرد که رله به صورت مستقیم فازها را قطع نمی کند بلکه کنتاکتور فازهای اتصالی به موتور را قطع می کند.
  mpiramooni این مطلب را پسندیده اند

 7. #7
  کاربر متخصص
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  KORONA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  2,289
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 141 بار در 98 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  467

  پیش فرض

  ● رله های جریانی :


  رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابلعیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند .


  عمده عیوبی که توسط رله های جریانیتشخیص داده می شوند عبارت است از :


  ـ þاتصال کوتاه در شبکه


  ـ þاضافهجریان


  ـ þاضافه بار


  ـ þجریان نشتی (ارت فالت)


  ـ þعدم تقارن جریان سهفاز


  ـ دþکاهش بار ( در مورد موتورها)


  ـ þافزایش مدت زمان راه اندازی (در موردموتورها)


  ـ þقفل بودن روتور (در مورد موتورها)


  حفاظت اتصال کوتاه و اضافهجریان و اتصالی زمین :


  اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجوددارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و نشتی زمین می باشد . این حفاظت ها

  با حفاظتاضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفیت حرارتی واحد میباشند . در این نوع حفاظت جریان سه فاز

  توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند وبه رله انتقال می یابند و بر اساس آن حفاظت صورت می گیرد . در مورد حفاظت فوق منحنی

  قطع رله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا حفاظت صحیح بر اساس آن صورت میگیرد .


  این رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند :


  ـ þ نوع زمان ثابتکه پارامتر جریان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظیم می گردند ورله بر اساس جریان تنظیمی در

  زمان تنظیم شده فرمان قطع را صادر می کنند .


  ـ þ نوع زمان کاهشی که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جریان عبوری از رلهمرتبط می باشد . به این صورت که هر چه جریان

  عبوری از رله بیشتر گردد زمان قطع رلهکمتر خواهد بود .


  بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردیبرای این رله ها تعریف می گردد که بشرح زیر است :


  ـStandard Inverse Curve (SIT)


  ـ Very Inverse Curve (VIT)


  ـ Extremely Inverse Curve (EIT)


  ـ Ultra Inverse Curve (UIT)


  حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادیبرخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی

  میباشند . برخی از کمپانی های معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند رامعرفی می کنیم.
  Siemens , Alstom , ABB , GE Power , Schneider , CEE , Reyroll
  به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند :


  ـ þسرعتعملکرد :


  این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله هایحفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را

  از قسمت های سالمجدا نمایند .


  ـ þحساسیت :


  این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله میگردد بر میگردد .


  ـ þتشخیص و انتخاب در شرایط خطا :


  این پارامتر نیز بسیارمهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی هستند هنگام وقوع خطامی باید قسمت معیوب به

  درستی تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهای سالم بهکار خود ادامه دهد.


  ـ þپایداری :


  این پارامتر به این باز میگردد که یک رلهحفاظتی به تمامی خطاهایی که در محدوده حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و درمقابل

  خطاهای این محدوده عکس العملی نشان ندهد .


  دسته بندی رله های حفاظتی براساس پارامترهای اندازه گیری :


  الف) رله های جریانی :


  این رله ها بر اساسمیزان جریان ورودی به رله عمل می کند . حال این جریان می تواند جریان فازها , جریانسیم نول , مجموع جبری

  جریانهای فازها باشد (رله های جریان زیاد – رله های ارت فالتو .... ) و جریان ورودی رله می تواند تفاضل دو یا چند جریان باشد ( رله های

  دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت )


  ب) رله های ولتاژی :


  این رله ها بر اساسولتاژ ورودی به رله عمل میکند این ولتاژ می تواند ولتاژ فازها باشد (رله های اضافهیا کمبود ولتاژ و ....) و یا میتواند

  مجموع جبری چند ولتاژ باشد ( رله تغییر مکاننقطه تلاقی بردارهای سه فاز)


  ج) رله های فرکانسی :


  این رله ها بر اساس فرکانسولتاژ ورودی عمل میکند ( رله های افزایش و کمبود فرکانس)


  د) رله های توانی :


  این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان رااندازه گیری می کنند یا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را

  اندازه گیری می کنند .


  ه) رله های جهتی :


  این رله ها از جنس رله های توانی هستند که بر اساس زاویهبین بردارهای ولتاژ و جریان عمل میکنند مانند رله های اضافه جریان جهتی که در

  خطوطچند سو تغذیه رینگ و پارالل بکار می روند و یا رله های جهت توان که جهت پرهیز ازموتوری شدن ژنراتور هنگام قطع کوپلینگ آن

  بکار میرود .


  و) رله های امپدانسی :


  مانند رله های دیستانس که در خطوط انتقال کاربرد فراوانی دارند .


  ز) رلههای وابسته به کمیت های فیزیکی :


  مانند حرارت – فشار – سطح مایعات و .... مانندرله بوخ هلتس ترانسفورمرها


  ح) رله های خاص :


  رله هایی هستند که برای منظورهایخاص به کار میروند مثلا رله تشخیص خطای بریکر – رله مونیتورینگ مدار تریپ بریکررله لاک اوت

  و....
  mpiramooni این مطلب را پسندیده اند

 8. #8
  مهندس عباسعلی پیرو
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gif
  Abbas Ali آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  نوشته ها
  1,731
  تشکر ها
  60
  تشکر شده 148 بار در 108 ارسال.
  نوشته های وبلاگ
  5
  قدرت امتیاز دهی
  356

  پیش فرض

  [فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها و تصاویر می باشند. برای عضویت کلیک کنید ...]

  حتما موارد زیادی در مورد رله بیمتال شنیده اید، اما یک نکته فقط در عمل خود را نشان میدهد و آن تنظیم و تست صحت عملکرد آن است.  ali2farsi and mpiramooni like this.

 9. #9
  Banned
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  ر.عباسی آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2013
  نوشته ها
  58
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  0

  پیش فرض CloulknofUN

  Sprawdź to [فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها و تصاویر می باشند. برای عضویت کلیک کنید ...]

 10. #10
  Banned
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  RahpoO آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2013
  نوشته ها
  241
  تشکر ها
  0
  تشکر شده 2 بار در 2 ارسال.
  قدرت امتیاز دهی
  0

  پیش فرض CloulknofUN

  Sprawdź to [فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها و تصاویر می باشند. برای عضویت کلیک کنید ...]

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 11-27-2012, 12:51 AM
 2. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 10-30-2012, 04:03 PM
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 04-27-2012, 11:11 AM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 09-19-2011, 03:36 PM
 5. کنترل فلوی توان برای شیفت فاز ترانسفورماتور Power flow control
  توسط H0sseiN در انجمن مقالات (Electrical articles)
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 01-18-2011, 11:39 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •